Guangzhou Waytronic Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: 4th Floor, Building No.11, Fuan Robotics Industrial Park, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
No. of Production Lines: Above 10
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered  
Annual Output Value: US$1 Million - US$2.5 Million
Gửi email cho nhà cung cấp này